Pages

Induk EKSA JKSNPP

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Armenian

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Campbell

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Downing

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh King

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Light

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Queen

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Victoria

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Friday, 9 October 2015

BENGKEL SISTEM PENGURUSAN DOKUMENTASI MAYA (EKSA)

Bertempat di Bilik Mesyuarat Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Utara (MRSSPU) Pulau Pinang, satu  Bengkel Sistem Pengurusan Dokumentasi Maya EKSA telah diadakan bertujuan untuk mengemaskini dan menukar sistem dokumentasi sedia ada (hard copy) kepada sistem maya (soft copy). Ia juga salah satu persediaan jabatan bagi menghadapi Audit MAMPU kelak. Bersama-sama ini dilampirkan memo kehadiran peserta bengkel. klik di sini
Wakil dari Lebuh Downing

Share

Twitter Facebook