Pages

Induk EKSA JKSNPP

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Armenian

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Campbell

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Downing

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh King

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Light

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Queen

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Victoria

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Monday, 26 October 2020

AUDIT DALAMAN EKSA BIL 1/2020
29 Julai 2020 - Audit dalaman EKSA JKSNPP Bil 1/2020 dijadualkan di Zon Bandaraya. Kesemua ahli zon memberi komitmen yang tinggi dalam menghadapi audit kali ini.

Buat julung kalinya audit dalaman EKSA dihadiri oleh Y.A.A Ketua Hakim Syarie sebagai pengerusi eksa jabatan. Bagi memastikan perjalanan audit berjalan dengan lancar. Y.A.A Ketua Hakim Syarie juga menghadiri mesyuarat penutup audit pada hari berkenaan. Y.A.A Ketua Hakim Syarie juga mengucapkan tahniah dan syabas kepada seluruh ahli Zon Bandaraya kerana memberi komitmen yang pada selain bekerjasama di antara satu sama lain.

Ucapan Y.A.A Ketua Hakim Syarie juga mendapati Zon Bandaraya berada di dalam keadaan yang kemas teratur dan sistematik walaupun Zon Bandaraya adalah sebuah bangunan lama.

Terika kasih kepada Y.A.A Ketua Hakim Syarie serta juru audit kerana sudi meluangkan masa pada hari audit berkenaan. Segala kekurangan dari kami mohon dimaafi dan akan diperbaiki dari masa ke semasa.

Audit dijalankan di bahagian Pantri

Audit sedang dijalankan di bahagian pengurusan inventori

sesi penutupan audit bagi penambaikan

Cari fail kes oleh Puan Jamaliah binti Syed Mohd mencatatkan masa selama 16 saat.
  
Carian fail kes oleh Puan Nisrin Hasibah binti Osman mencatat masa selama 18 saat.


 

Ahli Zon Bandaraya bergambar bersama Yang Amat Arit Ketua Hakim Syarie selaku pengerusi EKSA JKSNPP

Share

Twitter Facebook