Pages

Kreativiti Dan Inovasi

Definisi Kreativiti
Kreativiti ialah kebolehan atau keupayaan untuk mencipta, mewujud dan menghasilkan sesuatu yang baru atau dalam bentuk baru melalui kemahiran imaginasi. Ia melibatkan:
♦ Keupayaan berfikir yang dapat melahirkan idea baru yang unik dan menarik.
♦ Keupayaan berfikir secara kritikal dan membuat penilaian secara analitikal terhadap idea dan seterusnya      mengemukakan cadangan penyelesaian.
♦ Keupayaan berfikir secara praktikal yang dapat menterjemahkan idea dan teori kepada bentuk aplikasi.


Definisi Inovasi
Inovasi ialah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Ia adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. Idea-idea ini boleh merangkumi apa-apa perubahan dalam bentuk sistem dan prosedur, kaedah dan cara bekerja mahupun pengenalan teknologi.

Bersama-sama ini disertakan contoh gambar hasil kreativiti & inovasi dari Lebuh Queen: 


Penyangkut baju diperbuat daripada paip PVC terpakai
Rak Al-Quran dan Rak Sejadah diperbuat daripada kayu pallet

Share

Twitter Facebook