Pages

Rekod Penambahbaikan
REKOD PENAMBAHBAIKAN BAGI 
AUDIT DALAMAN EKSA
 BIL 1/2020
ZON BANDARAYAREKOD PENAMBAHBAIKAN BAGI AUDIT EKSA
 BIL 2/2019
ZON BANDARAYAREKOD PENAMBAHBAIKAN BAGI 
AUDIT DALAMAN EKSA
 BIL 1/2019
ZON BANDARAYA

REKOD PENAMBAHBAIKAN BAGI 
AUDIT DALAMAN EKSA
 BIL 1/2018
ZON LEBUH QUEEN++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Berikut merupakan sebahagian penambahbaikan yang telah dijalankan di Lebuh Queen hasil teguran Audit Induk EKSA Bil 1/2015.
2.2.4     Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi
Auditor memberi teguran berkenaan tiada program kreativiti dan inovasi yang dijalankan di Lebuh Queen. Program ini termasuklah kreativiti mengguna barangan terpakai sebagai hiasan atau kegunaan EKSA. 2.2.6     Lantai
Auditor mendapati tiada program pemantauan dan jadual pembersihan yang dipatuhi di mana keadaan lantai yang tidak rata tidak dilabelkan sebagai amaran.
2.2.17     Peralatan Pencegahan Kebakaran
Alat pemadam api hanya menepati sebahagian kriteria yang disyorkan iaitu berada dalam keadaan bersih, dan diletakkan di tempat yang sesuai dan mudah dicapai. Tetapi tidak mempunyai Tatacara Penggunaan dan penyelenggaraan    secara berkala.

Share

Twitter Facebook