Pages

Induk EKSA JKSNPP

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Armenian

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Campbell

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Downing

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh King

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Light

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Queen

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Zon Lebuh Victoria

Kemas Bersih Dan Ceria Pencetus Transformasi Kerja Berkualiti

Wednesday, 19 February 2020

GOTONG-ROYONG EKSA ZON BANDARAYA BIL 1/202018 FEBRUARI 2020 (SELASA) - Zon Bandayara telah mengadakan aktivit gotong-royong dengan melakukan perlupusan kotak-kotak fail yang telah lama. Objektif aktiviti gotong-royong ini lebih kepada ''sisih'' dan ''sapu'' bag memastikan ruangan persekitaran dalam keadaan bersih. 

Thursday, 6 February 2020

Mesyuarat EKSA Zon Bandaraya Bil 1/20204 FEBRUARI 2020 (SELASA) - Meskipun dalam kesibukan menjalankan tugasan harian, warga Zon Bandaraya masih lagi berkesempatan untuk mengadakan mesyuarat EKSA bilangan 1 tahun 2020. 

Mesyuarat pada kali ini dipengerusikan oleh Ketua Zon, Puan Nor Aziani binti Mustaffa. Pelbagai perkara berbangkit dibincangkan dan program direncanakan khususnya dalam memastikan EKSA sentiasa diamalkan (shitsuke)  secara harmoni di Zon Bandaraya. Antara ketetapan mesyuarat pada kali ini adalah seperti berikut;


1.  Menetapkan hari Jumaat minggu ke 4 sebagai Hari Gotong Royong EKSA;

2.  Setiap warga Lebuh Queen hendaklah mempastikan work station masing-masing kemas dan bersih  sebelum punch out setiap hari;

3.  Pelaksanaan Taskforce Pengurusan Fail Jenayah (closing & record);


Share

Twitter Facebook